کارخانه کشتی سازی جزیره صنعتی صدرا

DCIM100MEDIADJI_0134.JPG


كارخانه با بیش از 470.240 متر مربع وسعت که امكان گسترش آن نیز وجود دارد، در جزیره ای واقع شده كه با دیگر کارخانه سکوسازی در خشكی كمتر از 500 متر فاصله دارد. كارخانه دارای دیوار ساحلی (اسکله) به طول 130 متر با عمق آب در مد 7 مترمی باشد. جزیره صدرا از طریق جاده و پل احداث شده به خشکی متصل شده است.