همکاری با ما

متقاضی گرامی همکاری با شرکت صدرا

با سلام و احترام
جهت ثبت آن شرکت در لیست مناقصه‌گران مجاز شرکت بین‌المللی تامین کالای پارسیان کیش، مطابق با نوع فعالیت آن شرکت، فایل‌های ارزیابی پیوست را جهت ارزیابی‌های اولیه بطور کامل تکمیل نمایید. با توجه به اینکه حضور در مناقصات این شرکت بر اساس ارسال مدارک تکمیلی ارائه شده می‌باشد، میبایست فرم‌های پیوست را به صورت کامل تکمیل و تمامی صفحات توسط صاحبان امضا مهر و امضا و ارسال گردد. چنانچه حجم مدارک از 15 مگابایت بیشتر باشد در چند بخش به آدرس sourcing@sadragroup.ir ایمیل گردد و یا مدارک مورد نظر را به صورت فایل الکترونیکی ارسال نمایید. از ارسال نسخه چاپی مدارک و ارسال لینک دانلود خودداری نمایید.