ارتباط با شرکت صنعتی دریایی ایران – صدرا

دفتر مرکزی

شهرک قدس، بلوار دادمان، خیابان شفق، ساختمان توحید، پلاک 2

در تماس باشید

ارتباط با صدرا

شرکت صنعتی دریایی ایران – صدرا تمامی پیشنهادات، انتقادات و درخواست‌های شما را به صورت دقیق بررسی می‌کند.