اخبار و رسانه

حضور دکتر امیرمحمود رضوی قائم مقام شرکت صدرا در آئین اختتامیه نهمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

حضور دکتر امیرمحمود رضوی قائم مقام شرکت صدرا در آئین اختتامیه نهمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی آئین اختتامیه نهمین کنفرانس بین المللی ... مطالعه بیشتر