درباره شرکت صنعتی دریایی ایران – صدرا

تاریخچه شرکت صنعتی دریایی ایران – صدرا

شركت صنعتی دريايی ايران ( صــدرا ) با هدف ساخت و تعمير كشتی در سال 1347 در بوشهر با تعمير و ساخت انواع شناورهای دريايی فعاليت خود را آغاز نمود و در سال های پس از انقلاب بنابر نياز روزافزون و تقاضای حاكم در بازار خليج فارس و دريای خزر فعاليت خود را در صنايع فراساحل گسترش داد. شركت درحال حاضر مجهز به جامع ترين و كامل ترين امكانات جهت طراحی، مهندسی، ساخت، حمل و نصب انواع سازه ها و شناورها است. اين مجموعه دارای كارخانه ها و تجهيزات دريايی در بوشهر و مازندران می باشد كه خدمات لازم و وسيعي را در خليج فارس و دريای خزر تامين مي نمايند. شركت صدرا با تلاش مستمر در جهت ارتقای سطح تكنولوژی با رعايت استانداردهای بين المللی، در سال 1376 موفق به اخذ گواهيـنامه ايزو 9001 در زمينه های طـراحی، سـاخت و نصب تاسيسات فـرا ساحلی نـفت و گـاز، كشتی سازی، ساخت پايانه های نفتی، بندرگاه ها، حفاظت ساحلی و پل گرديده، و متعاقب آن گواهينامه های بين المللی ISO 9001 : 2008 ،ISO 14001: 2004 و OHSAS 18001 : 2007 را اخذ نموده است. واحدهای مهندسی صدرا مستقر در دفتر مركزی، كارخانه های بوشهر و کارخانه دريای خزر برای ارائه خدمات مهندسي در زمينه طراحی پايه، مقدماتی و تفصيلی و همچنين خدمات مهندسی ساخت برای انواع كشتی ها، تاسيسات فـراساحلی نفت و گاز، بنـدرسازی و پروژه های زيربنايی سازماندهی شده اند و به سيستم های مدرن سخت افزاری و نرم افزاری مجهز می باشند. مجموع نيروی انسانی مجرب و توانمند شركت از کارکنان دفتر مركزی تهران، كارخانه های بوشهر، کارخانه دريای خزر و کارگاه های موقت تشکیل شده است كه شامل گروه های مختلف مديريت، مهندسی، كيفيت، اجرائی، مالی، اداری و… می باشند.

  • کیفیت
  • دقت
  • ایمنی
  • مطمئن
تاریخچه شرکت صنعتی دریایی ایران – صدرا

آگهی تغییرات شرکت