کارخانه کاسپین


کارخانه کاسپین در ساحل دريای خزر در بهشهر واقع شده است. اين کارخانه با مساحتی بالغ بر 509.065 متر مربع، دارای يک ديوار ساحلی به طول بيش از 1000 متر با حداقل عمق آب 5/5 متر و يك واحد سيستم بالابر كشتی (Syncrolift) با ظرفيت اسمی 3800 تن و همچنین دو واحد اسکله پهلوگيری تانکرها به ظرفیت 5500 تن است.