کارخانه فراساحل جزيره صنعتی صدرا

کارخانه فراساحل جزيره صنعتی شرکت صنعتی دریایی ایران - صدرا

کارخانه فراساحل جزيره صنعتی شرکت صنعتی دریایی ایران – صدرا

کارخانه فراساحل جزيره صدرا در شهرستان بوشهر قرار دارد. اين يارد 1.117.200 متر مربع مساحت دارد. کارخانه دارای يک ديواره ساحلی ( اسکله ) به طول 300 متر با عمق آب 7 متر می باشد. این کارخانه دارای 3 اسکله بارگیری به روش لغزشی (Skidding ) که حداکثر وزن قابل قبول برای عرشه ها (تاپ سایدها) 10.000 تن و برای زير سازه ها (جکت ها) 5.000 تن است.

مشتریشرکت های صدرا
ایجاد توسطصدرا
تاریخ ساخت27 فروردین 1383
مهارت هاتولید کشتی
وبسایتwww.sadra.ir