کارخانه فراساحل جزيره صنعتی صدرا


کارخانه فراساحل جزيره صنعتی شرکت صنعتی دریایی ایران – صدرا

کارخانه فراساحل جزيره صدرا در شهرستان بوشهر قرار دارد. اين يارد 1.117.200 متر مربع مساحت دارد. کارخانه دارای يک ديواره ساحلی (اسکله) به طول 300 متر با عمق آب 7 متر می باشد. این کارخانه دارای 3 اسکله بارگیری به روش لغزشی (Skidding) که حداکثر وزن قابل قبول برای عرشه ها (تاپ سایدها) 10.000 تن و برای زير سازه ها (جکت ها) 5.000 تن است.