پروژه پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس نواحی 4 و 5

پل ميانگذر درياچه اورميه

عنوان پروژهاحداث پالايشگاه ميعانات گازي بندرعباس نواحي 4 و 5 (ستاره خلیج فارس)
کارفرماشركت فرادست انرژي فلات
زمينه فعاليت پروژهخشکی
نوع قراردادEPC
تاريخ شروع پروژه1390
تاريخ پايان پروژهخاتمه قرارداد
موقعيت مكاني پروژهپالايشگاه ميعانات گازي بندرعباس
پيشرفت پروژهخاتمه پيمان
شرح خلاصه پروژه

طراحي ، تامين تجهيزات و حمل ، اجرا و نصب ، تست ، پيش راه اندازي نواحي 4و 5

محصول نهايي حاصل از بهره برداري پروژه

پالايش 360,000 بشكه در روز ميعانات گازي پارس جنوبي