پروژه نصب فاز 13 پارس جنوبی

پروژه توسعه و نوسازی میدان رشادت 2

عنوان پروژهتوسعه فاز 13 پارس جنوبی
کارفرماشرکت نفت و گاز پارس جنوبی
نوع قراردادEPC
تاريخ شروع پروژه1389/12/01
تاريخ پايان پروژه--
موقعيت مكاني پروژهخليج فارس - پارس جنوبي
پيشرفت پروژه100%
شرح خلاصه پروژه

مهندسي نصب، بارگيري، مهاربندي، حمل و نصب و Hook up چهار زيرسازه (Jacket ) :

SPD 13A
SPD 13B
SPD 13C
SPD 13D