پروژه نصب فازهای 22-24 پارس جنوبی

پروژه نصب فازهای 22-24 پارس جنوبی

عنوان پروژهتوسعه فاز 24-22 پارس جنوبی
کارفرماشرکت نفت و گاز پارس جنوبی
نوع قراردادEPC
تاريخ شروع پروژه01/12/1389
تاريخ پايان پروژه--
موقعيت مكاني پروژهخليج فارس - پارس جنوبی
پيشرفت پروژه100%
شرح خلاصه پروژه

مهندسي نصب، بارگيري، مهاربندي، حمل و نصب و Hook up چهار زيرسازه (Jacket ):

SPD 22
SPD 23
SPD 24A
SPD 24B