پروژه نصب فازهای 17-18 پارس جنوبی

پروژه فازهای 17-18 پارس جنوبی

عنوان پروژهتوسعه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی
کارفرماشرکت نفت و گاز پارس جنوبی
نوع قراردادEPC
تاريخ شروع پروژه01/12/1389
تاريخ پايان پروژه--
موقعيت مكاني پروژهخليج فارس - پارس جنوبي
پيشرفت پروژه%100
شرح خلاصه پروژه

مهندسي نصب، بارگيري، مهاربندي، حمل و نصب و Hook up دو زيرسازه (Jacket ) :

SPD 17B
SPD 18B