پروژه لوله گذاری فاز 22-24 پارس جنوبی

پروژه طرح توسعه فازهای 18-17 پارس جنوبی – بخش فراساحل( سکوها و خطوط لوله)

عنوان پروژهپروژه لوله گذاری فاز 22-24 پارس جنوبی
شرح خلاصه پروژه

• خطوط لوله اصلی: دو خط 32 اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالایشگاه خشکی جمعاً بطول تقریبی210 کیلو متر به همراه دو رشته خط 5/4 اینچ تزریق MEG • خطوط لوله Infield : دو رشته خط 18 و 20 اینچی انتقال گاز از سكوهای اقماری به خروجی سكوهای اصلی ، جمعا به طول تقریبی 14 كیلومتر بهمراه دو رشته خط لوله 5/4 اینچی تزریق MEG.