پروژه فاز 7،6 و 8 پارس جنوبی

پروژه فاز 7،6 و 8 پارس جنوبی

عنوان پروژهپروژه پارس جنوبی فازهای 6 ،7 ،8
کارفرماشركت هاي پترو پارس و استات اويل نروژ
زمينه فعاليت پروژهفراساحل
نوع قراردادEPC
تاريخ شروع پروژه2017-Jan-03
تاريخ پايان پروژه2009
موقعيت مكاني پروژهخليج فارس - منطقه پارس جنوبی
پيشرفت پروژه100%
شرح خلاصه پروژه

فازهاي 7،6و 8 پارس جنوبي از جمله پروژه هاي است که صدرا پيمانکار اصلي آن به شمار مي آمد. اين پروژه شامل تاييديه مهندسي پايه، مهندسي تفصيلي، خريد و تامين مواد و تجهيزات ، ساخت، حمل دريايي، نصب و راه اندازي به شرح ذيل میباشد.
الف – سكوي سر چائي (Topside) شامل :
– ساخت 3 عدد سکوی سرچاهی هر کدام به وزن حدود 3000 تن به نامهاي SDP7,SPD8, SPD9
ب – متعلقات مربوطه شامل:
– ساخت 3 عدد دکل مشعل (يک عدد برای هر فاز هر كدام به وزن 160 تن)
– ساخت 6 عدد عرشه پايه پل (2 عرشه برای هر فاز هر كدام 67 تن)
– ساخت 6 عدد پايه سکوی پل (2 پايه برای هر فاز هر پايه با شمع ها به وزن 787 تن)
– ساخت 6 عدد پل (2 پل برای هر فاز هر پل به وزن 460 تن)
ج – خط لوله دريائي
به قطر 32و 4 اينچ بطول تقريبي 315 كيلو متر به همراه يك خط لوله 30 اينچ بطول 6 كيلو متر وگوي شناور براي صادرات ميعانات گازي PLEM and SPM )) شامل :
مديريت، تاييد مهندسی پايه، مهندسی تفصيلی، خريد، پوشش دهي ساخت، حمل دريايی و نصب و راه اندازي . توضيح : نصب و راه اندازي خطوط لوله هاي 32 و 4 و 30 اينچ از حوزه كاري صدرا توسط كارفرما خارج گرديد .

محصول نهايي حاصل از بهره برداري پروژه

3000ميلون فوت مكعب گاز و میعانات گازی
(1000ميلون فوت مكعب به ازاي هر سكو)