پروژه فاز 12 پارس جنوبی

پروژه توسعه میدان نفتی سلمان

عنوان پروژه پروژه فاز 12 پارس جنوبی
کارفرما شرکت نفت و گاز پارس POGC
زمينه فعاليت پروژهفراساحل
موقعيت مكاني پروژهخليج فارس
شرح خلاصه پروژه

حمل و نصب سه زيرسازه SPD12A, B & C به اوزان تقريبي 1900 تن كه به روش ليفت و توسط بارج جرثقيل دار HL5000 نصب گرديدند عمليات بلند كردن و به آب اندازي جكت چهارپايه لايه نفتي منطقه پارس جنوبي به وزن تقريبي 1300 تن، 100 كيلومتري جنوب غربي سواحل ايران با استفاده ازHL5000، در خليج فارس انجام شد.