پروژه فازهای 22-24 پارس جنوبی


عنوان پروژهتوسعه فاز 24-22 پارس جنوبی
کارفرماشرکت نفت و گاز پارس جنوبی
زمينه فعاليت پروژهفراساحل
نوع قراردادEPC
تاريخ شروع پروژه 1389/3/25
تاريخ پايان پروژهمشخص نیست
موقعيت مكاني پروژهتاسيسات‌ فرا ساحلي‌ اين‌ طرح‌ در فاصله‌ 100 كيلومتري‌ از ساحل‌ عسلويه‌ احداث‌ مي‌گردد.
تعداد سکوهای دريائی4 سکو هر يک جهت توليد 500 ميليون استاندارد فوت مکعب در روز
موقعيت مكاني پروژهمنطقه عسلویه
پيشرفت پروژه گوگرد (محصول جانبي فرآيند شيرين سازي گاز) 400 تن در روز جهت صادرات. %98.5
شرح خلاصه پروژه

تعداد چاه: 38 حلقه
تعداد سکوهای دريائی: 4 سکو هر يک جهت توليد 500 ميليون استاندارد فوت مکعب در روز

خطوط لوله دريايي:

خط لوله اصلی : دو خط 32 اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالایشگاه خشکی جمعا بطول 260 کیلومتر بهمراه دو رشته خط 4.5 اینچی تزریق MEG.

خط لوله Infield : دو رشته خط 18 و 20 اینچی انتقال گاز از سکوهای اقماری به خروجی سکوهای اصلی ، جمعا بطول 14 کیلومتر به همراه دو رشته خط لوله 4.5 اینچی تزریق MEG.

محصول نهايي حاصل از بهره برداري پروژه

در اين پروژه گاز بهمراه مايعات ورودي فرآورش گرديده و محصولات ذيل توليد مي گردد:

50ميليون استاندارد متر مكعب در روز گاز تصفيه شده.
1/1ميليون تن در سال گاز مايع جهت صادرات.
77 هزار بشكه در روز ميعانات گازي جهت صادرات.
يك ميليون تن در سال گاز اتان جهت تامين خوراك پتروشيمي.