پروژه فازهای 17-18 پارس جنوبی


عنوان پروژهتوسعه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی
کارفرماشرکت نفت و گاز پارس جنوبی
زمينه فعاليت پروژهفراساحل
نوع قراردادEPC
تاريخ شروع پروژه 1389/1/10
تاريخ پايان پروژهمشخص نیست
موقعيت مكاني پروژهتاسيسات‌ فرا ساحلي‌ اين‌ طرح‌ در فاصله‌ 100 كيلومتري‌ از ساحل‌ عسلويه‌ احداث‌ مي‌گردد.
پيشرفت پروژه%93.21
شرح خلاصه پروژه

پالايشگاه ساحلي اين طرح در زميني به مساحت تقريبي 155 هكتار احداث مي‌گردد و شامل: چهار واحد شيرين‌سازي گاز ، واحد تثبيت ميعانات گازي و مخازن ذخيره آن ، واحد شيرين‌سازي و نم‌زدايي گاز ، تبريد گاز و جداسازي گازاتان ، پروپان و بوتان ، واحد سولفور و مركپتان‌زدايي و تراكم گاز جهت انتقال ، واحد بازيافت و دانه‌بندي گوگرد و واحد احياي منواتيلن گلايكول مي‌باشد.

محصول نهايي حاصل از بهره برداري پروژه

توسعه‌ فازهاي‌ 17 و 18 ميدان‌ گازي‌ پارس‌ جنوبي‌ به‌ منظور توليد روزانه‌ 50 ميليون‌ متر مكعب‌ گاز طبيعي‌، 80 هزار بشكه‌ ميعانات‌ گازي‌ و 400 تن‌ گوگرد و توليد ساليانه‌ 1ميليون‌ تن‌ اتان‌ و 1.05 ميليون‌ تن‌ گاز مايع‌ (پروپان‌ و بوتان‌) LPG انجام می شود