پروژه طرح توسعه پلی استایرن مقاوم (پتروشیمی تبریز)

پروژه طرح توسعه پلي استايرن مقاوم (پتروشیمی تبریز)

عنوان پروژهپروژه طرح توسعه پلي استايرن مقاوم (پتروشیمی تبریز)
کارفرماشرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران- شرکت پتروشيمي تبريز
زمينه فعاليت پروژهخشکی
نوع قراردادEPC
تاريخ شروع پروژهتير ماه 1384
تاريخ پايان پروژهبهمن ماه 1389
موقعيت مكاني پروژهتبریز
پيشرفت پروژه%100
شرح خلاصه پروژه

مهندسي پايه وتفصيلي، خريد و تامين تجهيزات، اجرا، نصب، پيش راه اندازي، کمک در راه اندازي، راه اندازي و تست عملکرد واحد پلي استايرن مقاوم پتروشيمي تبريز

واحد جديد پلی استايرن مقاوم با ظرفيت 54.000 تن در سال در مجاورت واحد موجود که ظرفيت اسمی آن 40.000 تن در سال می باشد، احداث خواهد شد. قلب واحدجديد تغييرکرد و بجای سه دستگاه راکتور افقی واحد فعلی، دو دستگاه راکتور SMR که تکنولوژی آنها پيشرفته تر و منحصرا” در اختيار شرکت سولزر می باشد جايگزين شده است .

ساخت يک دستگاه سوله بعنوان انبار محصول جامد و همچنين عمليات تأسيسات offsite نيز برعهده شرکت صدرا بود..

پروژه به صورت EPC قيمت مقطوع بوده و دوره تضمين آن 12 ماه پس از تحويل موقت مي باشد.

محصول نهايي حاصل از بهره برداري پروژه

با انجام اين پروژه ظرفيت توليد پلي استايرن مقاوم 54000 تن در سال افزايش مي يابد.