پروژه طرح توسعه میدان گازی فازهای 4 و 5 پارس جنوبی عرشه و متعلقات

پروژه طرح توسعه میدان گازی فازهای 4 و 5 پارس جنوبی عرشه و متعلقات

عنوان پروژهپروژه طرح توسعه میدان گازی فازهای 4 و 5 پارس جنوبی عرشه سکوها و متعلقات
کارفرماAgip Eni
زمينه فعاليت پروژهفراساحل
نوع قراردادبا مشارکت صدرا و صف EPC
تاريخ شروع پروژه1380
تاريخ پايان پروژه1384
موقعيت مكاني پروژهخلیج فارس
پيشرفت پروژه100%
شرح خلاصه پروژه

مهندسی، خرید، ساخت، بارگیری، حمل و راه اندازی:

هر فاز شامل عرشه سكوي سرچاهي، عرشه و پايه سكوي تكيه گاه پل، عرشه و پايه سكوي مشعل، پايه مشعل و پل دو دهانه ارتباطي سكوي مشعل و سكوي سرچاهي

– عرشه سكوي سرچاهي : 2000×2 تن
– عرشه تكيه گاه پل : 130× 2 تن
– عرشه سكوي مشعل : 150 ×2 تن
– پايه مشعل : 160 ×2 تن
– پايه سكوي تكيه گاه پل : 950×2 تن
– پايه سكوي مشعل : 950 ×2 تن
– پل ها : 460 × 2

(وزن كل: 4800 ×2 تن)

محصول نهايي حاصل از بهره برداري پروژه

توليد روزانه 50 ميليون متر مکعب گاز طبيعي
توليد روزانه 80 هزار بشکه ميعانات گازي
توليد سالانه 1 ميليون تن اتان
توليد ساليانه 1 ميليون و پنجاه هزار تن گاز مايع
توليد روزانه 400 تن گوگرد