پروژه طرح توسعه فازهای 18-17 پارس جنوبی – بخش فراساحل( سکوها و خطوط لوله)

پروژه طرح توسعه فازهای 18-17 پارس جنوبی – بخش فراساحل( سکوها و خطوط لوله)

عنوان پروژهپروژه خط لوله فاز 13 پارس جنوبی
شرح خلاصه پروژه

• خطوط لوله Infield : دو رشته خط 18 (بطول تقریبی 9 کیلومتر) به همراه دو رشته خط لوله 5/4 اينچي تزريق MEG