پروژه دریافت و توزیع آب خنک کننده مجتمع پتروشیمی مبین

پروژه دريافت آب دريا وتوزيع آب خنک کننده مجتمع پتروشيمي مبين

عنوان پروژهپروژه دريافت آب دريا وتوزيع آب خنک کننده مجتمع پتروشيمي مبين
کارفرماشرکت پتروشيمي مبين ( وابسته به شرکت ملي صنايع پتروشيمي)
زمينه فعاليت پروژهخشکی
نوع قراردادEPC
تاريخ شروع پروژه05/04/1381
تاريخ پايان پروژه1385
موقعيت مكاني پروژهعسلويه
پيشرفت پروژه100%
شرح خلاصه پروژه

طراحي، خريد، ساخت و راه اندازي آبگير پتروشيمي مبين با ظرفيت 384000 متر مكعب درساعت براي تأمین وتوزيع آب خنك‌كننده دريا به مجتمع‌ هاي پتروشيمي اولفين نهم، اولفين دهم، متانول چهارم و استحصال اتان اوره وآمونياک، آروماتيک چهارم ويوتيليتي انجام گرديد.آب دريا توسط كالورت بتني وارد حوضچه آبگيرمي‌شود و پس از فيلتراسيون و كلرزني، توسط مجموعه‌اي از پمپها و از طريق خطوط لوله انتقال، به کارخانجات ارسال مي‌شود. آب گرم برگشتي کارخانجات توسط خطوط لوله به تأسیسات برگشت آب به دريا هدايت شده و از آن جا، به دريا مي‌ريزد.

قسمت هاي اصلي پروژه عبارتند از:

كالورت آبگيري از دريا به طول 1000 متر و عمق حداكثر 42 متري از سطح دريا
حوضچه و تاسيسات ايستگاه پمپاژ در ابعاد: عرض 100 متر طول 170 متر و عمق 20 متر شامل 624 انكور پس تنيده 18 متري جهت مهار نيرو Uplift
19 دستگاه پمپ آب دريا به ظرفيت كل آب دهي 384.000 مترمكعب در ساعت 16 پمپ از نوع Metallic Volute و سه پمپ ديگر از نوع Concrete Volute
شش دستگاه صافي استوانه اي به قطر 18 متر وعرض 6متر با مش 1.5ميليمتر به همراه آشغالگير و تجهيزات مربوطه
9 دستگاه پمپ آب خنك كننده مدار بسته از نوع Split Case
27 عدد مبدل حرارتي از نوع PHE
ايستگاه اطاق كنترل و پست شامل ترانسفورماتور با ورودي 132kv و ترانسفورماتورهاي قدرت و توزيع Kv 11 و Kv6 و V400 با سيستم كنترل و اتوماسيون مربوطه
ايستگاه اطاق كنترل شامل سيستم Monitoring و تابلوهاي كنترل (PLC)
اجراي حدوداً 130.000 مترمكعب كار بتني 1.200.000 مترمكعب خاكبرداري و 250.000مترمكعب لايروبي كف دريا و20000تن آرماتور و سپرکوبي فلزي 2500متر
خط لوله به طول 27كيلومتر و قطر 4/1 الي 5/3 متر كه 12 كيلومتر آن از جنس GRP و بقيه از جنس فولادي با پوشش بيروني پلي اورتان و پوشش داخلي اپوكسي
ايستگاه كلرزني به ظرفيت حداكثر 390 كيلوگرم بر ساعت
1دستگاه جرثقيل دروازه اي 100تن و1 دستگاه جرثقيل دروازه اي 12تن

محصول نهايي حاصل از بهره برداري پروژه

تأمین وتوزيع آب خنك‌كننده دريا به ظرفيت 384000 متر مكعب درساعت جهت مجتمع هاي پتروشيمي