پروژه خط لوله فاز 13 پارس جنوبی

پروژه طرح توسعه فازهای 18-17 پارس جنوبی – بخش فراساحل( سکوها و خطوط لوله)

عنوان پروژهپروژه خط لوله فاز 13 پارس جنوبی
شرح خلاصه پروژه

• خطوط لوله اصلي: دو خط 32 اينچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالايشگاه خشکی خط A حدود 88 کيلومتر و خط B حدود 95 کيلومتر جمعاً بطول تقريبي 183 کيلو متر بهمراه دو رشته خط 4اينچ تزريق MEG . • خطوط لوله Infield : دو رشته خط 18 اينچي انتقال گاز از سكوهاي اقماري به خروجي سكوهاي اصلي، هر خط به طول تقريبي 6 کيلومتر جمعاً بطول تقريبي12كيلومتر بهمراه دو رشته خط لوله 4 اينچي تزريق MEG.