پروژه توسعه و نوسازی میدان نفتی رشادت


عنوان پروژه توسعه و نوسازی میدان نفتی رشادت
زمينه فعاليت پروژهفراساحل
پيشرفت پروژه%80.04
شرح خلاصه پروژه

طرح توسعه و نوسازی میدان نفتی رشادت با هدف افزایش ظرفیت تولید نفت از 8000 بشکه به 19300 بشکه در روز و تولید 35000 مترمکعب گاز جهت تولید برق و تزریق به سکو