پروژه احداث تاسیسات سرچاهی

پل ميانگذر درياچه اورميه

عنوان پروژهپروژه احداث تاسيسات سرچاهي، انتقال نفت خام و تاسيسات فرآورش نفت و جمع‌آوري و تزريق گازهاي همراه نفت توليدي ميدان نفتي خشت (CPF )
کارفرماشركت توسعه صنايع نفت و انرژي با عنوان مشاور شركت نفت مناطق مركزي ايران
زمينه فعاليت پروژهخشکی
نوع قراردادEPC
تاريخ شروع پروژهآبان 1385
تاريخ پايان پروژه11/2/1391
موقعيت مكاني پروژهكنار تخته – كازرون
پيشرفت پروژهاعلام ختم پيمان توسط كارفرما
شرح خلاصه پروژه

عبارت است از بازنگري طراحي پايه ، انجام كليه طراحي هاي تفصيلي ، خريد وتامين كالاها و تجهيزات مورد نياز پروژه ، بسته بندي و حمل زميني و دريائي ، تخليه ،‌امور گمركي و ترخيص در محل اجراي پروژه ، بيمه و انجام عمليات ساختماني و معماري و مكا نيكي و نصب و راه اندازي ، تحويل و تضمين در دوره گارانتي و رعايت كليه مسائل ايمني ، بهداشتي ، زيست محيطي و غيره جهت آنجام پروژه احداث تاسيسات سرچاهي ، خطوط جمع آوري و انتقال نفت خام و تاسيسات فراورش نفت و جمع آوري و تزريق گازهاي همراه توليدي ميدان نفتي خشت (CPF) EPCبصورت

محصول نهايي حاصل از بهره برداري پروژه

نفت خام