طرح توسعه و بازسازي ميدان رشادت

سكوي حفاري خود بالابر ايران خزر

عنوان پروژهتکمیل و نصب سکوی سرچاهی در منطقه دریایی فروزان و خط لوله دریایی F9A
کارفرماشرکت ملی نفت ایران
زمينه فعاليت پروژهفراساحل
نوع قراردادEPC
موقعيت مكاني پروژهخلیج فارس
پيشرفت پروژه%100
شرح خلاصه پروژه

طرح توسعه و بازسازي ميدان رشادت

محصول نهايي حاصل از بهره برداري پروژه

نفت خام