سکوي حفاري نيمه شناور امیرکبیر

سکوي حفاري نيمه شناور امیرکبیر

عنوان پروژهسکوي حفاري نيمه شناور امیرکبیر
کارفرماشرکت ملي نفت ايران
زمينه فعاليت پروژهکشتي سازي
نوع قراردادمهندسي، خريد ، ساخت (EPC)
تاريخ شروع پروژه1380
تاريخ پایان پروژه1389
موقعيت مكاني پروژهدرياي مازندران
پيشرفت پروژهبه میزان 99% به کارفرما تحویل داده شده است
شرح خلاصه پروژه

سکوي حفاري نيمه شناور امیرکبیر به منظور انجام عمليات حفاري اکتشافي نفت و گاز جهت برداشت اولين سهم نفتي ايران در درياي مازندران طراحي شده است. فعاليت هاي مهندسي تفصيلي ، مهندسي کارگاهي، خريد، تامين تجهيزات و ماشين آلات پيشرفته حفاري و ساخت سکو با تکنولوژي خاص توسط شرکت صدرا بر اساس طرح پايه GVA-4000 در کارخانه مجتمع درياي خزر انجام شده است. تجهيزات و ماشين آلات سکوي حفاري نيمه شناور امیرکبیر از نوع پيشرفته ترين در صنعت حفاري فراساحلي است که در ساخت سکو استفاده شده است.اجزاء سکو شامل عرشه ، روپانتون و چهار ستون مي باشد.

محصول نهايي حاصل از بهره برداري پروژه

نفت خام و گاز