سه فروند شناورهای چند منظوره کاسپین

سکوي حفاري نيمه شناور امیرکبیر

عنوان پروژهسه فروند شناورهای چند منظوره کاسپین
کارفرماشرکت ملي نفت ايران
زمينه فعاليت پروژهکشتي سازي
نوع قراردادEPC
تاريخ شروع پروژه1381/11/22
تاريخ پایان پروژه1393
موقعيت مكاني پروژهكارخانه كشتي سازي درياي خزر
پيشرفت پروژه%100
شرح خلاصه پروژه

اين يدك كش ها سكوي ايران البرز را كه در درياي خزر عمليات حفاري انجام ميدهد پشتيباني مي كنند. طراحي و ساخت 3 فروند شناور چند منظوره پشتيباني با توان موتور 16.000 اسب بخار براي عمليات سرويس دهي به سکوي نيمه شناور درياي خزر و انجام عمليات سيويل و ساخت اسکله و تاسيسات جنبي مي باشد

محصول نهايي حاصل از بهره برداري پروژه

يدك كش با ظرفيت 2660 تن