تکمیل و نصب سکوی سرچاهی در منطقه دریایی فروزان و خط لوله دریایی F9A

سكوي حفاري خود بالابر ايران خزر

عنوان پروژهتکمیل و نصب سکوی سرچاهی در منطقه دریایی فروزان و خط لوله دریایی F9A
کارفرماشرکت ملی نفت ایران
زمينه فعاليت پروژهفراساحل
نوع قراردادEPC
موقعيت مكاني پروژهخلیج فارس
پيشرفت پروژه%100
شرح خلاصه پروژه

– انجام مهندسي تفصيلي جهت تكميل ساخت، حمل ونصب سكو و لوله گذاري مربوطه

– عمليات حمل و نصب پايه و عرشه سكو

– لوله گذاري لوله 12 اينچي در زير دريا بطول 1/5 كيلومتر بين

سكوي توليد و سكوي سرچاهي F9A در عمق آب 50 متري

محصول نهايي حاصل از بهره برداري پروژه

نفت خام