اسفند 21, 1402

مراسم تقدیر از دانشجویان برتر دانشکده مهندسی دریا با حضور و سخنرانی مدیر عامل شرکت صدرا- ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مراسم تقدیر از دانشجویان برتر دانشکده مهندسی دریا با حضور و سخنرانی مدیر عامل شرکت صدرا- ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در آیین تقدیر ... مطالعه بیشتر